Archive For The “Mevzuat” Category

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması DEVAMINI OKU

Read more »

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına DEVAMINI OKU

Read more »

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Merkezi Hastane Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

MHRS  Yönergesi, MHRS Mevzuatı Sağlık Bakanlığına bağlı Hastaneler, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlerinden randevu iş ve işlemlerini düzenleyen Merkezi DEVAMINI OKU

Read more »

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin DEVAMINI OKU

Read more »

Sağlıkta Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası KHK İle Çıktı

Sağlıkta Bakanlığı  Yeni Teşkilat Yasası KHK İle Çıktı

Sağlıkta Yeni Teşkilat Yasası KHK Çıktı.

Resmi Gazete’nin 25/08/2017 tarih ve 30165 Sayılı KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında DEVAMINI OKU

Read more »