İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Organizasyon Şeması

Sağlık Bakanlığı Yeni Taşra Teşkilat Yönergesi Yayınlandı. İşte İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Organizasyon Şeması

 

Ek:1 Başkan Başkan Yardımcılıklarının Dağılım

Ek:2 İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Tıklayınız.

Ek:3 Birim Dağılım Cetveli

EK-IV: Standard Cetvelleri-1

EK-IV: Standard Cetvelleri-2

Ek-V: Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Başhekim Yardımcıları Standartları


Bakanlık Onayı

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

 

  

Sağlık Bakanı Op.Dr. Ahmet Demircan Sağlık Bakanlığının yeni organizasyon şemasını tamamlayarak bakanlığın resmi Web sayfasında yayınladığı görülmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Organizasyon Şeması Taslağı ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Muhtemel Yeni Organizasyon Şeması

Resmi Gazete’nin 25/08/2017 tarih ve 30165 Sayılı KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası değişmiştir. Bu değişiklik sonucunda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur. hastahaber.com ekinin edindiği bilgiye göre İllerde Sağlık Müdürlüğünün yapısı muhtemelen şu şekilde olacağı anlaşılmaktadır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü organizasyon şeması

Gelişmeler sitemiz tarafından anında duyurulacaktır.

(Visited 4.048 times, 1 visits today)